Green Field Template

BH SELO - Razvoj seoskog turizma u Bosni i Hercegovini

Ruralna područja u Bosni i Hercegovini imaju velike mogućnosti za razvoj seoskog turizma. Motivišimo i podržimo što više osoba koje žive u ruralnim sredinama da se organizovano bave pokretanjem sopstvenog biznisa kroz otvaranje seoskih domaćinstava.

 

BH SELO - O nama

Unija za održivi povratak i integracije u Bosni i Hercegovini pokrenula je stranicu "BH SELO" s ciljem prikupljanja podataka i kreiranja informacija o turističkim destinacijama koja se odnose na etno sela, seoska domaćinstva, nacionalne parkove i druge prirodne destinacije u Bosni i Hercegovini. 

"BH SELO" nastoji unaprijedi ruralna područja koja imaju velike mogućnosti za razvoj turističkih kapaciteta u Bosni i Hercegovini. Želimo motivisati i podržati što više osoba koje žive u ruralnim sredinama da se organizovano bave pokretanjme sosptvenog biznisa kroz otvaranje seoskih domaćinstava i ukazati im na mogućnosti koje nude ruralna područja. Koristeći dobre prakse i direktni uvid u potrebe, zajedno sa ciljnom grupom nastojimo kreirati rješenja koja su realna i izvodljiva.

Pored očuvanja kulturne baštine, obnove starih kuća, poljoprivrednih objekata, cilj je i zaustaviti iseljavanje stanovništva te podstaći povratak domicilnog stanovništva, s naglaskom izmedju ostalog, i na proizvodnju zdrave hrane.