Green Field Template

Izletište "Patkovača" - Derventa

Na rijeci Ukrini, 2 km uzvodno od grada Dervente, na putu Derventa – Kalenderovci, nalazi se najveće i najpoznatije gradsko kupalište i izletište „Patkovača“. Detaljnije informacije

Turističke usluge izletišta "Patkovača" - Derventa

Izletište “Patkovača” je u mogućnosti da ponudi posjetiocima uređen pristupni put,parking,drvene kućice(kijere),drvene klupe i stolove,kao i mjesta pogodna za roštiljanje,gdje možete samostalno pripremali hranu,zatim mokri čvor,uređen kamp prostor i niz drugih sadržaja,koji će se vremenom nadograđivali. Detaljnije o turističkim uslugama

Lokacija izletišta "Patkovača" - Derventa

Na središnjem toku rijeke Ukrine, na oko 2 kilometra uzvodno od Dervente ,neposredno uz put Derventa-Kalenderovci na lokaciji “Patkovača”, postoji izletište koje plijeni svojom ljepotom i raspolaže svim preduslovima za idealan "vikend predah" od izazova radne sedmice. Detaljnije o lokaciji

Cijenovnik

Pošto se nalaze u neposrednoj blizini rijeke Ukrine, na „Patkovači“ se nalaze 3 drvene kućice (sojenice) sa po dva kreveta i mogućnošću dodavanja pomoćnih kreveta. Detaljnije

Foto galerija izletišta "Patkovača" - Derventa

Pogledajte neke od slika zletišta "Patkovača" - Derventa. Za pregled slika kliknite ovdje

Izletište "Patkovača", Derventa

........................................................................... ...... .... Galerija....

 

Description: C:\Users\omer\Desktop\Unija\Izletište Patkovača-Derventa\Slike\Izletiste-spremno-za-ljetnu-sezonu-1.jpgVlasnik objekta: JU Turistička organizacija opštine Derventa

Vrsta objekta:
izletište, kamp.

Opis objekta:
Na rijeci Ukrini, 2 km uzvodno od grada Dervente, na putu Derventa – Kalenderovci, nalazi se najveće i najpoznatije gradsko kupalište i izletište „Patkovača“.

Na „Patkovači“ se u toku ljeta svakodnevno okuplja veliki broj građana, a u skorije vrijeme od kad Turistička organizacija Derventa vodi računa o ovom lokalitetu, napravljena je odgovarajuća infrastruktura, struja, voda, kućice za smještaj i sl.