Green Field Template

BH SELO - Razvoj seoskog turizma u Bosni i Hercegovini

Ruralna područja u Bosni i Hercegovini imaju velike mogućnosti za razvoj eko turizma. Motivišimo i podržimo što više osoba koje žive u ruralnim sredinama da se organizovano bave pokretanjem sopstvenog biznisa kroz otvaranje seoskih domaćinstava.

Kontakt

Poštanska adresa

Unija za održivi povratak i integracije
u Bosni i Hercegovini

Mihrivode 59
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

 

Telefon: +387 33 239 604
........... +387 33 239 605
Fax:......+387 33 273 581

Email:
uzopi@bih.net.ba

 

Službena stranica:
http://www.uzopibih.com.ba