Green Field Template

 

 

Kontakt

Poštanska adresa

Unija za održivi povratak i integracije
u Bosni i Hercegovini

Mihrivode 59
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

 

Telefon: +387 33 239 604
........... +387 33 239 605
Fax:......+387 33 273 581

Email: uzopi@bih.net.ba
Email: ured@uzopibih.com.ba

 

Službena webstranica: http://www.uzopibih.com.ba
Youtube: UZOPI
Facebook: UZOPIUBIH