BH SELO

Seosko domaćinstvo u selu Kijevo, Trnovo

Seosko domaćinstvo (stambeni objekat) je smješteno selu Kijevo, opština Trnovo RS, koje se nalazi u podnožju Bjelašnice, Treskavice i Jahorine. Također, u blizini domaćinstva se nalazi i rijeka Željeznica koja je podobna za izletište. Detaljnije informacije

Turističke usluge seoskog domaćinstva u selu Kijevo, Trnovo

Detaljnije o turističkim uslugama

Lokacija seoskog domaćinstva u selu Kijevo, Trnovo

Detaljnije o lokaciji

Gastronomija seoskog domaćinstva u selu Kijevo, Trnovo

Detaljnije o gastronomskoj ponudi

Cijenovnik seoskog domaćinstva u selu Kijevo, Trnovo

Pregled kapaciteta i cijena usluga. Detaljnije

Foto galerija seoskog domaćinstva u selu Kijevo, Trnovo

Za pregled slika kliknite ovdje

Kontakt seoskog domaćinstva u selu Kijevo, Trnovo

Za sve dodatne informacije, konaktirajte seosko domaćinstvo u Kijevu, opština Trnovo.

Lokacija seoskog domaćinstva u selu Kijevo, Trnovo

.................................................................... ... ... ... .... Galerija....
..................

 

        

 

Administrativna lokacija:
Bosna i Hercegovina; Republika Srpska; opština Trnovo; naselje Kijevo

Opis lokacije:
Seosko domaćinstvo je smješteno na teritoriji opštine Trnovo, Republika Srpska, u selu Kijevo, koje se nalazi u podnožju planina Bjelašnice, Treskavice i Jahorine, jednih od najljepših planina Bosne i Hercegovine.


Kako do nas? Krećući se pravcem Sarajevo-Trnovo, naselje Kijevo je udaljeno 30 km od Sarajeva. Samo urbano područje Trnova karakteriše izdužen oblik, položen u pravcu sjever-jug, smješteno je u aluvijalnom proširenju rijeke Željeznice, a proteže se od naselja Tošića i Širokara na jugu do ulaza u kanjonski dio kojim je Trnovo na sjeveru odvojeno od FBiH.


Dužina urbanog područja iznosi oko 4,3 km, a njegova prosječna širina je oko 1,3 km, odnosno ukupna površina urbanog područja iznosi 567 ha.
U ovo područje uključen je dolinski, ravničarski dio rijeke Željeznice prosječne širine oko 500 m, te istočne i zapadne padine njenog oboda u pojasu od 400 do 600 m sa prosječnom nadmorskom visinom od 823 m. Time je u urbano područje uključen i donji dio sliva desnih pritoka Željeznice, Ljušta i Širokarnica. Pored geografskog i saobraćajni položaj ima vrijednost za opštinu Trnovo, obzirom da se Trnovo nalazi na magistralnom pravcu koji povezuje Jadransko more sa kontinentalnim zaleđem.


Trnovo ima i dosta veliku nadmorsku visinu i odlike umjereno-kontinentalne klime. S druge strane dolinom rijeke Željeznice ide komunikacija koja ovo mjesto povezuje sa Sarajevom i drugim gradovima u unutrašnjosti.