Green Field Template

Zaštićeni pejzaž "Bijambare"

Zaštićeni pejzaž "Bijambare" obuhvata površinu od 497 ha i ustanovljen je u cilju očuvanja pejzaža, naučnog istraživanja, ekološke edukacije i vaspitanja, te rekreacije i turizma. Detaljnije informacije

Turističke usluge zaštićenog pejzaža "Bijambare"

Skoro 400 metara turističke staze unutar Srednje bijambarske pećine. Biciklistička, obrazovna i šumska staza. Detaljnije o turističkim uslugama

Lokacija zaštićenog pejzaža "Bijambare"

"Bijambare" nalaze se u Sarajevskom kantonu, u općini Ilijaš. Detaljnije o lokaciji

Gastronomija zaštićenog pejzaža "Bijambare"

Ugostiteljske usluge unutar područja trenutno pruža Planinarski dom Bijambare koji je u nadležnosti Planinarskog društva Zvijezda-Ilijaš. Detaljnije o gastronomskoj ponudi

Cijenovnik zaštićenog pejzaža "Bijambare"

Pregled kapaciteta i cijena usluga zaštićenog pejzaža "Bijambare". Detaljnije

Foto galerija zaštićenog pejzaža "Bijambare"

Pogledajte neke od slika zaštićenog pejzaža "Bijambare". Za pregled slika kliknite ovdje

Kontakt zaštićenog pejzaža "Bijambare"

Za sve dodatne informacije, konaktirajte Kantonalnu javna ustanovu za zaštićena prirodna područja ( upravitelj područja)

Zaštićeni pejzaž "Bijambare" - opština/općina Ilijaš

.................................................................... ... ... ... .... Galerija....
..................

Description: C:\Users\omer\Desktop\Unija\Zaštićeni pejzaž Bijampabe-Sarajevo\Slike\bijambare_halls.jpgVlasnik objekta: Kanton Sarajevo, Kantonalna javna ustanova za zaštićena prirodna područja (upravitelj područja)

Vrsta objekta: turistički kompleks

Opis objekta: Kad se iz doline rijeke Ljubine magistralnom cestom Sarajevo - Tuzla popne za kojih 150 metara nadmorske visine, putnik se nađe na početku prostrane Nišićke visoravni. Prema zapadu i sjeveru pružaju se valovite planinske livade, a prema jugu i istoku velike i guste šume. Na nekoliko mjesta pojavljuju se i stjenoviti krečnjački grebeni, koji cijelom pejzažu daju obilježja jedinstvene prirodne cjeline.

Izradom elaborata "Valorizacija prirodnih vrijednosti područja Bijambare", čiji je nosilac projekta Kantonalni zavod za zaštitu kulturnohistorijskog i prirodnog naslijeđa, Sarajevo , u saradnji sa Centrom za ekologiju i prirodne resurse Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, identifikovane su i potvrđene visoke prirodne vrijednosti šireg područja Bijambara, te je na osnovu njih na sjednici Skupštine Kantona Sarajevo , održanoj 25.09.2003. godine, donesen Zakon o proglašenju zaštićenog pejzaža Bijambare.

Zakonom je definisana kategorija zaštite, određene granice i ukupna površina obuhvata, zoniranje prostora (zavisno od stepena zaštite utvrđene su tri zaštitne zone), mjere zaštite, vrste intervencija, kao i korištenje i upravljanje ovim prostorom. Zaštićeni pejzaž "Bijambare" obuhvata površinu od 497 ha i ustanovljen je u cilju očuvanja pejzaža, naučnog istraživanja, ekološke edukacije i vaspitanja, te rekreacije i turizma.