Green Field Template

 

Novosti

18.10.2017

Sastanak predstavnika općine Lukavac i UZOPI-ja

 

U Općini Lukavac održan sastanak općinskog načelnika i predstavnika općinskih službi sa gospodinom Nedimom Zejnilovićem, ispred udruženja "BIKE-TOUR", kao i sa predstavnicima Unije za održivi povratak i integracije u Bosni i Hercegovini (UZOPI BIH).

Tema sastanka je bio projekat pod nazivom «Zajedno učinimo život boljim u BiH» kojeg podržava Vlada Švicarske, a implementira Unija za održivi povratak i integracije u BiH. Ovaj projekat biti će proveden na tri općine u BiH. Bihać, Čapljina i Lukavac.

Upitnik za nosioce seoskog domaćinstva

Nosioci domaćinstava i etno sela popunjanjavanjem upitnika definisu svoje ponude i daju saglasnost za besplatno promovisanje svojih turističkih atrakcija na stranici "BH SELO".

image S ciljem razvoja seoskog turizma u Bosni i Hercegovini kroz stranicu "BH SELO" želimo olaksati nosiocima domacinstva da lakse pronadju put do novih posjetilaca, i obratno.

Unošenjem tačnih podataka i dodatnih informacija o Vašem smještaju omogučićete novim turistima da se lakse odluče i pronađu put do Vas. Detaljnije

 

Na osnovu rezultata anketiranja koje je provela Unija u 2016.godini, na području ove tri općine, a uglavnom u ruralnim područjima, stvorena je šira i jasnija slika o tome na koji način se mogu pružiti šanse za uspjeh običnog čovjeka i na koji način se ljudima može omogućiti da rade i da žive od svog rada. Odlučeno je da se stvori ambijent u cilju jačanja turističkih potencijala.

U vezi s tim, cilj projekta je oživljavanje seoskog turizma. Ruralna područja u BiH imaju velike mogućnosti za razvoj seoskog turizma. Opšti cilj projekta je da se smanje osnovni uzroci migracija kroz ekonomsko jačanje stanovnika ruralnih lokalnih zajednica i poboljšanje uslova života kroz samozapošljavanje u ruralnom ili agroturizmu.

Na sastanku je bilo riječi o izgradnju kapaciteta i ekonomskom osnaživanju 10 seoskih domaćinstava sa područja općine Lukavac koja imaju interesa za seoski turizam i kojima treba pružiti podršku da se organizovano bave pokretanjem sopstvenog biznisa kroz pružanje usluga seoskog domaćinstva.

Svi koji su zaninteresovani za promociju i razvoj seoskog turizma ili turističkog brdskog biciklizma pozvani su da se prijave u kancelariju 64 Općine Lukavac ili organizaciji "Bike Tour" radi učešća u daljim aktivnostima.