Green Field Template

BH SELO - Razvoj seoskog turizma u Bosni i Hercegovini

Ruralna područja u Bosni i Hercegovini imaju velike mogućnosti za razvoj seoskog turizma. Motivišimo i podržimo što više osoba koje žive u ruralnim sredinama da se organizovano bave pokretanjem sopstvenog biznisa kroz otvaranje seoskih domaćinstava.

Novosti

26 April, 2015

Turizam kao generator razvoja privrede u BiH

 

U Federaciji Bosne i Hercegovine, osim iznimno važnih dijelova privrede kao što su energetika i poljoprivreda, prepoznat je i turizam kao strateška grana razvoja. Rast turističkog prometa posljednjih godina te naše kulturno i prirodno naslijeđe, potvrđuje da je FBiH na putu da turizam postane aktivni generator razvoja privrede, a time i stvaranja novih radnih mjesta, izjavila je u razgovoru za Fenu federalna ministrica okoliša i turizma Snježana Soldat.

Po njenim riječima da bi se stvorili preduvjeti za značajniji napredak u sektoru turizma, neophodno je usvojiti i implementirati strategiju razvoja turizma usmjerenu na održivost s orijentacijom na one oblike turizma koji će stvarati koristi svim sudionicima u procesima.

"Samo pažljivo isplanirane aktivnosti koje provodimo mogu polučiti i konkretne rezultate. Drugi naš zadatak je stvoriti kvalitetnu saradnju svih sudionika u procesima stvaranja turističkog proizvoda i njegovog plasmana. Za to nam je potrebno, između ostaloga, unaprijediti pravne temelje. Neke zakone moramo donijeti potpuno nove, a neke izmijeniti te donijeti podzakonske akte. Čeka nas veliki posao i trudit ću se obavljati ga kvalitetno u najboljem interesu sektora i građana Federacije BiH", izjavila je ministrica Soldat.

Uz te dvije aktivnosti, najavila je da će svakako raditi na kvalitetnim programima poticaja koji trebaju osigurati razvoj malog i srednjeg turističkog poduzetništva kao pokretača novih investicijskih programa.

"Dakle, nužni su nam kvalitetni održivi projekti.Posla se ne bojim, a ovu funkciju doživljavam kao veliki izazov za mene, jer imam dovoljno iskustva na rukovodećem mjestu u turističkoj industriji FBiH", kazala je.

Naglasila je da je sektor okoliša u FBiH u prednosti zato što Federacija BiH ima usvojene strateške i planske dokumente - Federalnu strategiju zaštite okoliša i Federalni plan upravljanja otpadom.

"Poseban naglasak ću staviti na razvoj institucionalnog i pravnog okvira za oblast okoliša što uključuje donošenje novih zakona i propisa, izmjene i dopune postojećih radi usaglašavanja istih s regulativom Evropske unije, kao i horizontalno i vertikalno u Bosni i Hercegovini, uz osiguranje njihove efikasne primjene. Ovdje je najvažnije spomenuti donošenje sljedećih novih zakona koji se nalaze u fazi nacrta u parlamentarnoj proceduri: Zakon o zaštiti okoliša i Zakon o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku efikasnost", navela je ministrica.

Potrebno ojačati saradnju s federalnim Fondom za zaštitu okoliša, te harmonizirati djelovanje te poseban akcent staviti na zaštitu prirodnih dobara koja su temelj razvoja turizma.

"Dakle, predstoji puno konkretnog posla te se nadam da ću ga s postojećim ljudskim resursima uspješno i realizirati", kazala je.

Istaknula je da se razvoj turizma temelji na strateškim i planskim dokumentima koji definiraju obim poslova koje treba obaviti, te podsjetila na naslijeđeni problem neusvojene strategije razvoja turizma.

"Istovremeno, postoji desetak master planova za naše važne turističke destinacije. Imam viziju kako izaći iz ovog stanja. Moramo mobilizirati sve raspoložive snage, ojačati saradnju s turističkim zajednicama, poboljšati predstavljanje FBiH u svijetu te omogućiti kvalitetnu poslovnu klimu za turizam. Uz podršku drugih sektora privrede uvjerena sam kako se postojeći problemi mogu prevladati, a kontinuirani rast stranih turističkih posjeta i noćenja nastaviti. Prvenstveno ovdje mislim na poljoprivredu, jer korištenje naših resursa kroz proizvodnju autohtonih vrsta vina i sira, te njihov plasman u turističkoj ponudi obećava bolje dane za sve nas", kazala je ministrica.

Prioriteti u radu Federalnog ministarstva okoliša i turizma za mandatni period 2015.-2018. godinu, po njenim riječima, bit će usvajanje i donošenje strategije razvoja turizma FBiH; zakona o turističkim zajednicama i promicanju turizma u FBiH; Izmjene i dopune Zakona o turističkoj djelatnosti FBiH; Izmjene i dopune Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti i akcionih planova razvoja turizma.

 

Izvor